ČKVČKV zbraslav
1896 - 1910
ČUJVjednota velocipedistů
Založeno 1984Založen 1984

PRVNÍ CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ OBNOVENÉ ČESKÉ ÚSTŘEDNÍ JEDNOTY VELOCIPEDISTŮ SE USKUTEČNILO VE ZBRASLAVIPřed téměř rokem, 19. února 2011, tři organizace – Český klub velocipedistů 1880, První české muzeum cyklistiky Nové Hrady a Veteran Bicycle Club Zbraslav, založily Obnovenou českou ústřední jednotu velocipedistů. Nebyla to myšlenka nová, objevovala se od Aše k Jablunkovu již nejméně od konce roku 1989 a nakonec se ji 19. února 2011 v Nových Hradech povedlo uvést v život. Vytvořili jsme tak po oněch více jak šedesáti letech pokračovatelku historické ČÚJV, druhdy v roce 1949 převálcované sjednocenou socialistickou tělovýchovou. Jednotu jsme přirozeně oživili v podobě přiměřené dnešní době a s odpovídajícím nadhledem.

Prvním klubem, který se jednoročního patronátu nad Obnovenou jednotou ujal, byl náš Veteran Bicycle Club Zbraslav. Nechtíce jednotu nechat živořit již v počátcích její existence, oslovili jsme více jak třicet podobně zaměřených spolků v Čechách, na Moravě, i ve Slezsku. Zdaleka ne na všechny byl k dispozici použitelný kontakt, o funkčních a aktualizovaných internetových stránkách nemluvě. Byla to práce namnoze detektivní a setkávající se u oslovených občas s rozpaky, povytaženým obočím, ba občas i příkrým odbytím. Všem jsme opakovali, že zásadami Jednoty je nikoho k ničemu nenutit, nezatěžovat případné členy byrokratickými povinnostmi, nevybírat žádné členské příspěvky, pouze nabídnout prostor pro vzájemná setkání a pro výměnu informací. Ohlas však nakonec i v dnešní uspěchané a hektické době předčil v prvním roce existence OČÚJV naše poměrně skrovná očekávání. Na e-maily, telefonáty i osobní oslovení zareagovalo množství klubů a některé odvážné se do Jednoty rozhodly přímo vstoupit. Některé spolky se rozhodly obezřetně vyčkat, jak si Jednota povede, a jen nemnohé nabídku striktně odmítly, či přešly výmluvným mlčením. Do všech končin republiky byly mnohokráte rozeslány jednoduché stanovy Jednoty. Těch emailů a telefonátů byly za celý loňský rok stovky, ale kontakty byly nalezeny, komunikace navázána a osvětový cíl Jednoty byl alespoň zčásti naplněn. Ke třem zakládajícím členům Jednoty se tak díky oživeným kontaktům již v prvním roce její existence přidalo dalších šest klubů.

Po úvodní kampani informující velocipedistickou veřejnost o vzniku Jednoty, nadešel také čas připravit její první celostátní setkání, v jehož pořádání se náš klub uvázal. Přestože Jednota neměla pro většinu oslovených nižádnou historii a renomé, přijalo, kromě členských klubů, i nemálo spolků v Jednotě nesdružených pozvání k setkání ve Zbraslavi. Osmadvacátého prosince se tak na Zbraslavi sešli zástupci klubů a muzeí velocipedů z Berouna, Brna, Českých Budějovic, Hředlí, Jistebnice, Luhova, Nových Hradů, Nového Boru, Ostrova, Písku, Prahy, Telče, Veselí nad Moravou a Volduch. Program sestával z velocipedistického výletu údolím řeky Mže, dnes Berounky, do Let a zpět a z podvečerního společného jednání klubů. Výlet absolvovalo na třicet účastníků na historických kolech v dobovém oděvu, což vzhledem k prosincovému termínu jest možno považovat za účast slušnou. Po té, co byly bicykly, svezené ze všech koutů republiky, svými majiteli připraveny ke startu (neobešlo se to sem tam bez rychlých servisních zákroků), se peloton vydal přes Zbraslavské náměstí, Lipany a Dolní Černošice do Mokropes. Přejezd roštu lávky železničního mostu, kdy jezdci mohli hluboko pod pneumatikami svých strojů pozorovat rozvodněný tok Berounky, poněkud rozechvěl srdce těch, kteří nejsou této oblíbené cyklistické kratochvíli uvyklí. Přes Všenory a Dobřichovice se však roztažený had cyklistů dobral nakonec až Let, kde po jistých navigačních potížích byla nakonec dosažena cílová restaurace. Jaké bylo překvapení, když se před restaurantem ukázalo, že skupina velocipedistů byla posílena vícero dalšími účastníky v dobových kostýmech. Tito se totiž rozhodli doraziti na místo svými vozy, či někteří dokonce drahou. Navíc se objevil i historický vůz vezoucí zástupce klubu Staromilců, který se tajemně zjevoval na trati již od Dobřichovic. I on stočil svoje kola k pivnici a jeho osádka pobyla v družné zábavě s ostatními. Jinak ospalý restaurant se za pár chvil téměř zaplnil a užaslí štamgasti sledovali nejen podivně ustrojené jezdce, ale prosklenou stěnou i jejich stoje, které zcela zaplnily terasu. Překvapená zdála se sem tam i obsluha, ale s vypětím sil zvládla hosty jakž takž obsloužit, alespoň u některých k jejich spokojenosti. O druhé hodině byl již peloton vybízen k nasednutí a vydal se stejnou cestou zpět do Zbraslavi, kam jej bezpečně dovedl první místopředseda zbraslavského klubu pan Petr Jambura.

Prvorepublikový restaurant Bowling, zútulněný výstavkou kol členů zbraslavského klubu a dalšími cyklistickými artefakty, se pak stal místem prvního celostátního setkání Obnovené jednoty. Plakáty ze zbraslavských Jízd s kopce, cyklistické ceny všeho druhu, reklamní cedule dávno již zaniklých značek velocipedů a medailonky Českého klubu velocipedistů Zbraslav a jeho nástupce, hostitelského Veteran Bicycle Clubu Zbraslav výstavku doplnily. Znalci se také mohli potěšit unikátními dokumenty o historii původní ČÚJV, které do Zbraslavi ochotně přivezl pan Jiří Uhlíř. Setkání začalo cyklistickou hymnou zbraslavského klubu a úvodním slovem starosty Zbraslavi, pana Aleše Háněla. Poté došlo na představení Obnovené jednoty a pár slovy byla i zmíněna historii původní ČÚJV, našeho VBC Zbraslav a jeho dávného předchůdce Českého klubu velocipedistů Zbraslav. Pro zmírnění vážnosti chvíle a obveselení přítomných byl nádavkem čten humorný zápis o vskutku tragikomické účasti členů ČKV Zbraslav na sjezdu ČÚJV v roce 1908, tedy ještě za časů c. a k. monarchie. Pak dostali slovo jednotlivé členské kluby Jednoty i jejich hosté. Setkání se zúčastnilo sedmnáct velocipedistických spolků a muzeí, zastoupených třiasedmdesáti svými členy. Byli mezi nimi i takové velocipedistické veličiny jako pánové Babický, Zimovčák, nebo Uhlíř. Ve svých vystoupeních zástupci spolků milými slovy představili aktivity svých organizací a také ve většině případů pozvali přítomné na své připravované akce a podniky v roce 2012. Alespoň jako jeden významný příklad budiž zmíněny oslavy 125 let organizované cyklistiky v Písku. Z vystoupení zástupců klubů bylo vidět, jak rozmanité jsou jejich aktivity a jak pestrý a mnohotvárný je jejich přístup ke starým velocipédům. Někde se věnují jen jim, jinde jde o jednu z mnoha klubových aktivit. Někde se snaží oslovit co nejširší veřejnost, jinde pořádají akce ryze privátní. Pro všechny je ale pod křídly tolerantní Obnovené jednoty místo a nikdo nebudiž odstrkován, pomlouván, či ostouzen za svoji jinakost a odlišnost. Odměnou za jednotlivá vystoupení i účast byly všem pamětní listy a medaile a některé další dokumenty vydané naším klubem speciálně k tomuto setkání. Vedení Jednoty na rok 2012 ujímá ČKV 1880. Jeho předseda, pan Jan Šup proto také představil svoji vizi, jak Obnovenou jednotu po onom prvním roce plném vrávoravých dětských krůčků vésti dále. S potěšením byla přijata informace, že druhé celostátní setkání OČÚJV bude péčí ČKV 1880 uspořádáno na podzim 2012. Třetí setkání, jak jsme se od majitele Prvního českého muzea cyklistiky dozvěděli, by se pak mělo uskutečnit na konci muzejní sezóny na zámku v Nových Hradech v měsíci říjnu, či listopadu 2013. Setkání v Nových Hradech také konečně přiblíží Jednotu naproti klubům moravským a slezským, které takto musí na setkání po dvakráte vážit nelehkou a dlouhou zimní cestu, navíc do ne vždy cele oblíbené Prahy.

Závěrečný dík patří všem účastníkům, kteří přijeli po zimních silnicích mnohdy zdaleka, Veličce Milkové a Martinu Šlocarovi z restaurantu Bowling za pohostinnost, ale i všem členům našeho klubu pomáhajícím s organizací a také městské části Praha – Zbraslav, jmenovitě panu starostovi Aleši Hánělovi, za podporu.

Jan Fulík, předseda VBC Zbraslav

galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie

Cyklistický odbor Sokola ZbraslavCyklistický odbor
Sokola Zbraslav
1906-1925
BIKE Zbraslav
Facebook Google+